Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Inžinierske štúdium predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Jeho dĺžka je dva roky. Inžinierske štúdium polygrafie je zaradené v študijnom odbore Chemická technológia v bloku Chémia a technológia polymérnych materiálov. Končí sa štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent úplného vysokoškolského štúdia získava akademický titul inžinier (Ing.).