Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Oddelenie spracovania polymérov FCHPT STU
Krškanská 21, 949 01, Nitra

Ing. Ján Bočkaj, PhD.
Ing. Jozef Ryba, PhD.
Emil Tvarožek
Ing. Katarína Tomanová, PhD.