Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Zameranie Polygrafia a fotografia ponúka teoretické a praktické poznatky z oblasti fotochémie, fyzikálnej chémie a technológie povrchových vrstiev.

Čo to znamená? Napríklad, že absolvent sa naučí pracovať s papierom a toto dokáže využiť v oblasti návrhov a výroby tlačových médií a potlačených obalov (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, polygrafický a obalový priemysel). Ovláda postupy reprodukcie farieb klasickej a digitálnej fotografie, reprodukcie farieb v elektronických a tlačových médiách (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdia…). Vie pracovať s textovo-obrazovými dokumentmi a publikovať ich v rôznych médiách a rôznymi technikami (uplatnenie: reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdia, film, TV, reprocentrá, tlačiarne…). A toto všetko väčšinou vo vedúcich manažérskych pozíciách.