Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

vedúca oddelenia

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Ústav prírodných a syntetických polymérov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 59325212
nová budova FChPT STU, blok D, 4.poschodie, č.d.4130

Web sídlo Oddelenia nájdete na stránkach www.educell.sk