Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.

vedúci oddelenia

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 59325224
Fax: (02) 52495276
nová budova FCHPT STU, blok D, 5. poschodie