Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

 416A1_4I Analytické a fyzikálne metódy výskumu materiálov a objektov - LS 2012/2013 - FCHPT
 416B0_4B Bakalárska práca - LS 2012/2013 - FCHPT
 41600_4B Bakalársky projekt - LS 2012/2013 - FCHPT
 41600_4P Bakalársky projekt - LS 2012/2013 - FCHPT
 416D1_4I Diplomová práca - LS 2012/2013 - FCHPT
 416D2_4I Diplomový seminár - LS 2012/2013 - FCHPT
 416F3_4I Farba a reprodukcia farby - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416F1_4I Farebnosť a koloristika polymérnych materiálov - LS 2012/2013 - FCHPT
 416F2_4I Fotochémia a fotografia - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416L1_4I Laboratórium povrchov a koloidných sústav - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416L3_4I Laboratórium z technológie tlače - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416L2_4I Laboratórium zobrazovacích technológií - LS 2012/2013 - FCHPT
 416M1_4I Multimediálne publikačné technológie - LS 2012/2013 - FCHPT
 41608_4B Obaly - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41603_4B Obaly - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41608_4B Obaly - LS 2012/2013 - FCHPT
 416O1_4I Obrazové inžinierstvo - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416O2_4I Odborná prax - LS 2012/2013 - FCHPT
 416P2_4I Polygrafické a obalové materiály - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416P1_4I Povrchy a koloidné sústavy - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41602_4B Spracovanie obrazu a textu - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41607_4B Spracovanie obrazu a textu - LS 2012/2013 - FCHPT
 41601_4B Technológia povrchových vrstiev - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41606_4B Technológia povrchových vrstiev - LS 2012/2013 - FCHPT
 416T1_4I Technológia tenkých vrstiev - LS 2012/2013 - FCHPT
 416T2_4I Technológia tlače I - LS 2012/2013 - FCHPT
 416T3_4I Technológia tlače II - ZS 2012/2013 - FCHPT
 416Z0_4B Základy fotografie a polygrafie - LS 2012/2013 - FCHPT
 41605_4B Základy polygrafie - ZS 2012/2013 - FCHPT
 41605_4P Základy polygrafie - ZS 2012/2013 - FCHPT