Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského vzdelania. Jeho dĺžka je tri roky. Polygrafia je v rámci bakalárskeho štúdia zaradená v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul bakalár (Bc.) a môže pokračovať v ďalšom inžinierskom štúdiu.
 

Bakalárske projekty Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Záujemcovia sa môžu o jednotlivých témach kedykoľvek informovať a diskutovať s vedúcimi na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie (5. poschodie, blok D). Anotácie tém sú zverejnené aj na stránke Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Na bakalársky projekt sa prihlasuje prostredníctvom Akademického informačného systému.