Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

vedúci oddelenia

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

sekretariát oddelenia:
tel. č. (02) 593 25 220
č. dverí: 731

Nová budova,
blok A, B, 7. poschodie