Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie
Ústav je garantom študijného programu Biochémia doktorandského štúdia, v ktorom študujú nielen absolventi inžinierskeho štúdia FChPT, ale aj absolventi iných fakúlt v rámci spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami.