Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Oddelenie anorganickej technológie zabezpečuje významnú časť výučby študijného programu Chemické technológie ako i časť výučby študijného zamerania Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve.

V minulosti oddelenie garantovalo študijný program Anorganické technológie a materiály, ktorého súčasťou bol modul Anorganická technológia. Kvôli optimalizácii študijných programov na fakulte sa tento študijný program včlenil do programu Chemické technológie.