Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Vo výskumnej oblasti má Oddelenie anorganickej technológie rozsiahlu spoluprácu najmä so zahraničnými podnikmi (Rio Tinto, Kanada; Hydro AS, Nórsko) ako aj Nórskou univerzitou NTNU v Trondheime, Ústavom anorganickej technológie VŠCHT v Prahe, Fakultou Materiálově-technologickou VŠB TU v Ostrave, Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, Biofyzikálním ústavem AVČR v Brne, Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR v Prahe, Univerzitou of Bialystok v Poľsku, Naresuan University Thailand, Kyjevským polytechnickým inštitútom a Ukrajinskou univerzitou.

V rámci programov Socrates/Erasmus sa realizujú trojmesačné študijné výmenné pobyty.

Doma spolupracujeme s Duslom a.s., Šaľa; so spoločnosťou VÚCHT a.s., Bratislava; Slovalcom a.s., Žiar nad Hronom, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, MŽP a SHMÚ v Bratislave.

Významná je aj dlhodobá spoluprácu s Ústavom anorganickej chémie SAV v Bratislave, Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

Naše oddelenie je zapojené aj do projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (MACHINA I a II, KOMPCE a TP).

Staršia spolupráca:

 • Technická univerzita v Darmstadte, NSR
 • University of Applied Science FH, Münster
 • Dormer Pramet, s.r.o. Šumperk, ČR
 • Katedra chemických strojov a zariadení (súčasný Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení) Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 • Katedra elektrotechnológie, Elektrotechnická fakulta STU v Bratislave
 • Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s. Nováky
 • Katedra elektrotechnológie, Elektrotechnická fakulta, STUv Bratislave
 • Tribometal, a.s.Dolný Kubín
 • Kablo, s.r.o.Bratislava
 • Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Slovenský hodváb, a.s.Senica
 • SEUS, a.s. Senec