Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Oddelenie má rozvinutú širokú spoluprácu v oblasti:

- experimentálne a teoretické aspekty výroby hliníka (Alcoa, Inc., USA; NTNU, Trondheim, Nórsko),

- úprava vyhoreného jadrového paliva (NRI, Řež, Česká republika; VUJE, Trnava, Slovensko),

- korózia kovov v taveninách (VUJE, Trnava, Slovakia; Energovýzkum, Brno, Česká republika),

- povrchová úprava kovov (Technická univerzita, Darmstadt, Nemecko),

- solárne kolektory (Thermosolar, Žiar nad Hronom, Slovensko),

- hnojivá (Duslo, Šaľa, Slovensko).