Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Výskumná činnosť je zameraná na oblasti:

- chémia a elektrochémia tavenín, teoretické problémy elektrolýzy hliníka,

- úprava vyhoreného jadrového paliva,

- povrchová úprava kovov,

- príprava práškovej náplne polymérových kompozitov,

- nízkoodpadové technológie, likvidácia odpadu,

- moderné hnojivá.