Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Katedra vznikla z Ústavu chemickej technológie anorganických látok založeného v roku 1942 profesorom M. Gregorom. Katedra spolupracovala pri budovaní významných výrobných podnikov anorganickej technológie, pre ktoré vychovávala absolventov. Tieto úlohy plní oddelenie anorganickej technológie aj dnes, pričom dôraz sa kladie na hlboké teoretické základy absolventa katedry a na samostatnú tvorivú prácu študentov na výskumných projektoch. Poslucháči oddelenia majú možnosť aj aktívne sa podieľať na projekte ERASMUS / SOKRATES, v rámci ktorého môžu časť diplomovej práce realizovať na Technickej univerzite v Münsteri, NSR. Od 1. januára 2006 vzniklo oddelenie anorganickej technológie, ktoré doteraz vychovalo 700 absolventov, anorganických technológov.