Prejsť na obsah
Uchádzači

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ako jediná fakulta svojho druhu v Slovenskej republike  má špecifické postavenie vo vzťahu k celej šírke  spektra chemického, potravinárskeho, farmaceutického a spotrebného priemyslu a v ekológii.

Fakulta vychováva kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického,  potravinárskeho,  farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj v mnohých oblastiach záchrany objektov kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

Atraktivita štúdia je aj v možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických a medicínskych vied, aj preto majú naši absolventi také široké možnosti uplatnenia doma aj v zahraničí.

O kvalite a potrebe našich absolventov svedčí aj minimálna nezamestnanosť, pričom fakulta pomáha najlepším študentom pri naštartovaní ich kariéry. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, dvanástich  inžinierskych a sedemnástich doktorandských študijných programoch.
Stanovisko Priemyselnej rady FCHPT STU k uplatneniu absolventov fakulty a kvalite bakalárskych študijných programov

Všetky študijné programy bakalárskeho štúdia sú podporované motivačnými odborovými štipendiami.

Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou bola fakulta v ostatných rokoch hodnotená ako Najlepšia technická fakulta v Slovenskej republike. Fakulta poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni sa prihlasuje na vybraný študijný program. Všetky ponúkané študijné programy sú akreditované.