Prejsť na obsah
Uchádzači

Uchádzači o štúdium, ktorí sú prijatí a majú záujem o ubytovanie v ŠD STU, si musia podať elektronickú žiadosť o poskytnutie ubytovania na stránke https://ubytovanie.stuba.sk/.

Študenti, ktorým nebude pridelené ubytovanie na internáte, majú možnosť sa ubytovať (za zvýhodnených podmienok pre študentov našej fakulty) v ubytovni v Ivanke pri Dunaji, kde je už niekoľko rokov ubytovaná skupina našich študentov.

Inštrukcie pre prihlásenie sa do systému:

 1. Ako prihlasovacie meno do systému použite Vaše „Registračné číslo prihlášky“- ide o dvojčíslie, ktoré oddeľuje lomítko (napr.:“022/333“).
 2. Heslo do systému je Vaše celé rodné číslo BEZ ZNAKU LOMÍTKA.

 • V prvom kroku je potrebné vyplniť v ľavom menu „osobné údaje“ vyplňte Vaše telefónne číslo a kliknite na tlačítko „Uložiť“.
 • opäť v ľavom bočnom menu kliknite na „žiadosť o internát“ a podajte si žiadosť* pre príslušné štúdium (V prípade ak študent študuje súčasne viac študijných programov na jednej fakulte, môže si študent určiť štúdium, pre ktoré požaduje pridelenie ubytovania), a kliknite na tlačítko „Uložiť“.
 • Po týchto krokoch by ste v systéme mali vidieť pod horným menu: „Informácia: máte podanú 1 žiadosť (žiadosť bola podaná načas)“, čo znamená, že Vaša žiadosť bola zaevidovaná.
 • Po obdržaní rozhodnutia o prijatí na štúdium si preštudujte dôkladne na stránke ubytovania v ľavom menu po kliknutí na ponuku „Kritériá a kontakty“ podmienky- kritériá pre pridelenie ubytovania a podľa nich a situácie vo Vašej rodine doložte poštou čo najskôr potvrdenia, napr. o darovaní krvi-preukaz darcu krvi-odfotený; kópiu úmrtného listu rodiča, ak ste sirota, alebo polosirota; kópiu Vášho preukazu ZŤP, vyjadrenie odborného lekára o zdravotných problémoch (nie alergia, astma a pod.). Dokumenty doručené po dátume 22.6.2018 pre pridelenie bodov sa nebudú akceptovať!
 • Budúci prvák si môže podať žiadosť o ubytovanie kedykoľvek. Nie je časovo limitovaný.
 • Ubytovanie sa bude prideľovať 17.7.2018, 9.8.2018 a 22.8.2018
 • Študentovi, ktorý bude mať pridelené ubytovanie a nezapíše sa v riadnom termíne, bude toto ubytovanie odobraté!

Po zápise na štúdium si budúci prvák musí rezervovať izbu opäť v systéme https://ubytovanie.stuba.sk/ a po vybratí izby na ktorej by ste chceli bývať, kliknete na tlačítko „Zapísať“.

 • V prípade pridelenia izby sa musí riadiť pokynmi pre ubytovaných študentov a do určeného dátumu zaplatiť poplatok za ubytovanie (horné menu „rezervácia izieb“ a ľavé menu „platba bytného“).
 • V prípade, že študent neuhradí platbu do stanoveného termínu, bude mu ubytovanie zrušené na celý akademický rok 2018/2019.
 • Akékoľvek problémy s platením bytného nerieši ubytovacia komisia, resp. kontaktná osoba, ale vedenie ŠD – prevádzkový úsek ÚZ ŠDaJ STU - pozri: http://www.stuba.sk/sk/ucelove-zariadenia/ucelove-zariadenie-studentske-domovy-a-jedalne-stu.html?page_id=674
 • Ubytovacia komisia má právo prideliť ale aj odobrať ubytovanie výlučne do 31.8.2018. Po tomto dátume rieši prideľovanie ubytovania Správa ÚZ ŠDaJ STU.
 • Členovia ubytovacej komisie neriešia žiadne prednostné pridelenie ubytovania, takže preto zbytočne netelefonujte

Dôležité termíny pre ubytovanie:

 • do 15.07.2018 – doručenie potvrdení na pridelenie bodov k ubytovaniu - prosíme vkladajte ich do schránky pred kanceláriou pani Mgr. Balogovej
 • 17.07.2018 – 1. pridelenie ubytovania
 • 09.08.2018 – 2. pridelenie ubytovania
 • 22.08.2018 – 3. pridelenie ubytovania (prekladá sa na 23.08.2018 z dôvodu zápisu do 1. ročníka Bc štúdia)
Odvolanie - formulár na podanie odvolania proti neprideleniu ubytovania:

Prideľovanie bodov za zdravotné dôvody pre akademický rok 2017/2018.