Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako chemický technológ nájdeš uplatnenie predovšetkým tam, kde sa chemické látky a materiály vyrábajú, kde sa ich budúca výroba vyvíja, vylepšuje a optimalizuje aj z hľadiska ochrany životného prostredia, kde sa vyvíjajú nové špeciálne chemické prípravky a materiály, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Ako absolvent tohto študijného programu sa uplatníš
- pri výrobe základných chemických látok a materiálov (organických aj anorganických) vyrábaných v množstvách miliónov ton ročne až po veľmi špeciálne materiály, vyrábané maximálne v jednotkách kíl ročne,
- pri procesoch, kde sa z rúd vyrábajú kovy a ich zliatiny (nehrdzavejúce ocele, dural, silumin a iné zliatiny hliníka),
- pri procesoch, kde sa z prírodných minerálov vyrába cement, sklo (aj sklenená a minerálna vata na izoláciu domov), keramické materiály – porcelán, kameninové výrobky, tehly, keramické nože, zuby, časti motorov, kostné náhrady, nepriestrelné vesty – jednoducho ľahšie a pevnejšie materiály,
- pri procesoch, kde sa zo vzduchu a vody vyrábajú dusíkaté hnojivá a z iných minerálov umelé hnojivá obsahujúce najmä fosfor, draslík a síru,
- pri procesoch, kde sa zo základných organických surovín (ropa, uhlie, zemný plyn, biomasa) vyrábajú palivá (benzín, nafta, bionafta, propán-bután-LPG, letecké palivá), mazivá a oleje, základné suroviny na výrobu plastov (polyetylén, polypropylén, PET, polystyrén, kaučuky na výrobu pneumatík) a základné organické chemikálie, z ktorých sa v nadväzujúcich procesoch vyrábajú lieky a iné farmaceutické prípravky, dezinfekčné, čistiace, umývacie a pracie prostriedky vonné a chuťové látky, kozmetické prípravky, lepidlá, farby, výbušniny, kvapalné kryštály do počítačov a mobilov, náterové hmoty.

Profil programu

Absolventi študijneho programu Chemické technológie majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Ovládajú problematiku výroby chemických látok a konkrétne výroby dokážu riadiť, riešiť technologické problémy. Poznajú bezpečnosť technológií, riziká práce s chemickými látkami a ich ekologické vlastnosti. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sa uplatnia v chemických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj komerčno-technických organizácií domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému technickému spôsobu myslenia. Absolvent študijného programu môže pokračovať aj v doktorandskom študijnom programe zameranom na chemické technológie a materiály  alebo v programoch príbuzného zamerania.