Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

 

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0097
Title (sl.): Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín
Title (eng.): Development of the technology for production of advanced motor fuels from non-food feedstocks
Project duration: 2017 - 2021
Responsible person: Assoc. Prof.  Elena Hájeková, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0302
Title (sl.): Selektívna konverzia odpadovej biomasy chemickými a biotechnologickými procesmi
Title (eng.): Selective conversion of waste biomass by chemical and biotechnological processes
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Ing. Tomáš Soták, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0808/18
Title (sl.): Katalytická transformácia lignocelulózy na priemyselne významné chemikálie
Title (eng.): Catalytic transformation of lignocellulose to industrially valuable chemicals
Project duration: 2018 - 2020
Responsible person: Ing. Tomáš Soták, PhD.