Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

vedúci oddelenia

doc. Ing. Milan Králik, PhD.

Radlinského 9,  812 37 Bratislava
Tel.: +421 (2) 59 325 389, +421 911 194 328

e-mail: milan.kralik@stuba.sk
7.poschodie, Blok C-D NB