Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Výskumné aktivity Oddelenia organickej technológie sa sústreďujú na technologický vývoj využitia obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom selektívne katalyzovaných zelených procesov (napr. glycerol na dioly, étery, ketalétery, karbonáty alebo vybrané karboxylové kyseliny, prírodné polyoly na dioly atď.) a na vyvolanie katalyzovaných jednokrokových transformácií na hodnotné chemické špeciality (napr. metán na metanol alebo formaldehyd, propén na metyloxirán, cyklohexán na cyklohexanón atď.). Okrem spomenutých vedeckých tém oddelenie rieši technologické a vedecké problémy priemyslu a SME (napr. téma priemyselných antioxidantov, vulkanizačných urýchľovačov, recyklácia PET a leptajúcich aktívnych látok používaných pre označovanie áut).