Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

vedúci oddelenia

prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.

Oddelenie organickej chémie
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Sekretariát oddelenia:
Tel.: +421(2)59 325 168

5. poschodie, kancelária č. 515, blok A-NB