Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy  spolupracuje s univerzitami, chemickým priemyslom a SME (malé chemické firmy) na Slovensku a v zahraničí pri riešení technologických a vedeckých problémov. Na Slovensku sú hlavnými partnermi oddelenia VUCHT (Výskumný ústav chemickej technológie) hlavne v oblasti priemyselných antioxidantov a vulkanizačných urýchľovačov, VUP (Výskumný ústav petrochémie) v oblasti chemických špecialít, VURUP Slovnaft (Výskumný ústav ropy a petrochémie) v oblasti identifikácie a určenia VOC v pôde, vode a vzduchu a SME Carcode (leptajúce aktívne látky používané na značenie áut). Spolupráca s Chulalongkorn Univerzitou v Bangkoku (Thajsko) sa zameriava na 6 až 12 mesačné výmenné stáže PhD. študentov.