Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Oddelenie fyzikálnej chémie predstavuje popredné fyzikálnochemické pracovisko s vysokou medzinárodnou reputáciou. Oddelemie spolupracuje s mnohými univerzitami a vedeckými pracoviskami v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, USA). Vedeckovýskumné skupiny na OFCH pracujú v oblasti teoretickej chémie, elektrónovej paramagnetickej rezonancie, chemickej termodynamiky a kinetiky, molekulovej destilácie a kryštalografie.  Oddelenie zabezpečuje výučbu predmetov v bakalárskom stupni štúdia napr. Fyzikálna chémia I a II, Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie, Koloidná chémie, Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie, Základy spektrálnych metód. V inžinierskom stupni štúdia sa orientuje na fyzikálnu chémiu a doktorandského stupňa štúdia v oblasti fyzikálnej chémie, chemickej fyziky a teoretickej a počítačovej chémii. Po skončení vysokoškolského štúdia sa študenti môžu uplatniť vo všetkých odvetviach chemického a farmaceutického priemyslu v rámci Slovenska, Európskej únie a iných krajín, takisto nájdu uplatnenie na vedeckovýskumných pracoviskách a univerzitách ako pedagogickí alebo vedeckovýskumní pracovníci a to nielen na Slovensku ale aj zahraničí.

Letná ústavovica ÚFCHCHF na Železnej studničke v máji 2013.