Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Katedra fyzikálnej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vznikla krátko po založení univerzity v školskom roku 1940/41. Jej prvými vedúcimi a prednášajúcimi boli MUDr. J. Skotnický, prof. Dr. D. Ilkovič a prof. B. Stehlík. Od roku 1952 viedol katedru počas 35 rokov prof. V. Kellö, potom prof. S. Biskupič, doc. P. Kovařík, prof. Valko, prof. A. Staško a  prof. Biskupič. Okolo roku 1960 sa počet zamestnancov ustálil na približne 50. Z toho významný bol aj počet nepedagogických pracovníkov, ktorí pracovali vo výskumných kolektívoch prof. A. Tkáča. Od roku 2006 pôsobí pracovisko ako Oddelenie fyzikálnej chémie. V súčasnosti má oddelenie 26 pracovníkov.  Snahou v pedagogickom procese je rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, poskytnúť im všeobecný základ predstavujúci dobré východisko pre rôzne oblasti chémie. Popri základnom štúdiu vychovávame aj absolventov v špecializovanom štúdiu, kde sa rozvíja ich abstraktné myslenie, na čo má fyzikálna chémia velmi dobré predpoklady. Profil nášho absolventa spĺňa náročné kritériá moderného pohžadu na teoretickú chémiu, ale aj jej praktické aplikácie. Či už zo špecializácie oddelenia, jeho doktorandského štúdia alebo iného pobytu na našom oddelení vzišli početné významné pedagogické a vedecké osobnosti, ktoré pôsobia na iných inštitúciách ako prof. I. Hubač, prof. V. Kvasnička, prof. L. Lapčík, prof. S. Miertuš, prof. M. Remko, prof. L. Omelka a iní.