Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Riešenia vybraných príkladov z Fyzikálnej chémie II

Riešenia vybraných príkladov sa nachádzajú v e-learningu FCHPT (Moodle) v sekcii Fyzikálna chémia. Kľúč pre študentov FCHPT STU poskytne učiteľ kurzu.