Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

WEBOVÉ STRÁNKY ÚSTAVU

Projekt APVV-0339-10:

Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom

http://www.chtf.stuba.sk/kfch/APVV-0339-10/index.php