Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

vedúci oddelenia

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

Oddelenie fyzikálnej chémie
Ústav Fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
FCHPT STU v Bratislave
Kollárovo nám. 9
812 37 Bratislava