Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

vedúci oddelenia

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

Oddelenie fyzikálnej chémie
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 593 25 750