Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy
Oddelenie potravinárskej technológie spolupracuje so zahraničnými a domácimi výskumnými inštitúciami a výrobcami potravín v oblasti rozvoja analytických metód používaných na zistenie prirodzených a nepôvodných zlúčenín prítomných v potravinách, v oblasti autentifikácie rôznych potravinárskych produktov, ďalej v oblasti senzorického a mikrobiologického hodnotenia potravín, monitorovania vzájomného pôsobenia zložiek potravín a potravinárskych prídavných látok počas výrobného procesu, optimalizácie technologických procesov v potravinárstve, vo výskume, spolupráci a analýzach pre klientov v oblasti kozmetickej chémie a technológie a v oblasti rozvoja HACCP systémov.