Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0088
Title (sl.): Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou
Title (eng.): Complex utilization of plant biomass in biofoods with added value
Project duration: 2017 - 2021
Responsible person: Prof.  Štefan Schmidt, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0212
Title (sl.): Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách
Title (eng.): Bioactive compounds of sea-buckthorn and their application in functional foods
Project duration: 2018 - 2021
Responsible person: Ing. František Kreps, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0569/16
Title (sl.): Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne amíny ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín
Title (eng.): The issue of biogenic amines in fermented foods and the use of microorganisms degrading BA as a possible solution to ensure the health safe food
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  Mária Greifová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0353/16
Title (sl.): Štúdium chemických zmien zdraviu prospešných sprievodných látok jedlých tukov a olejov pri ich skladovaní a tepelnej úprave
Title (eng.): Study of the chemical changes in health-promoting accompanying substances of edible fats and oils during their storage and thermal
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Prof.  Štefan Schmidt, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0353/16
Title (sl.): Výskum a vývoj potravín s prospešným účinkom na zdravie spotrebiteľa
Title (eng.): Research and development of food products with beneficial effect on the health of consumer
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  Jolana Karovičová, PhD.