Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy

vedúca oddelenia

Ing. Lucia Minarovičová, PhD. 


Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: (02) 59325 559
email: lucia.minarovicova@stuba.sk
SB 5. poschodie vpravo