Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy

vedúci oddelenia

prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: (02) 59325556
fax: (02) 52493198
email: stefan.schmidt@stuba.sk
SB 5. poschodie vpravosekretariát oddelenia:
tel. č. (02) 593 25 555
č. dverí: 558

Stará budova,
schodisko B, 5. a 6. poschodie