Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

vedúca oddelenia

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Ústav potravinárstva a výživy
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 559325 478
6. poschodie, stará budova