Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

vedúci oddelenia

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Ústav potravinárstva a výživy
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 52495260, (02) 59325 519
Fax: (02) 52493198
5.a 6. poschodie, schodisko A, stará budova