Prejsť na obsah
Študenti

 • Zápisné hárky pre bakalárske študijné programy:
  • B-AIMCHP: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
  • B-BIOT: Biotechnológia
  • B-CHEMAT: Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
  • B-CHI: Chemické inžinierstvo
  • B-POVYKO: Potraviny, výživa, kozmetika
 • Zápisné hárky pre inžinierske študijné programy:
  • I-AICHP: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
  • I-BIOTE: Biotechnológia
  • I-BBT: Biochémia a biomedicínske technológie
  • I-CHEI: Chemické inžinierstvo
  • I-CHTI: Chemické technológie
  • I-OMOD: Ochrana materiálov a objektov dedičstva
  • I-POHYKO: Potraviny-hygiena-kozmetika
  • I-PSP: Prírodné a syntetické polyméry - Drevo-celulóza-papier
  • I-PSP: Prírodné a syntetické polyméry - Plasty-kaučuk-guma
  • I-PSP: Prírodné a syntetické polyméry - Polygrafia-fotografia
  • I-PSP: Prírodné a syntetické polyméry - Vlakna-textil
  • I-RTP: Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
  • I-TCHEM: Technická chémia - Analytická chémia
  • I-TCHEM: Technická chémia - Anorganická chémia
  • I-TCHEM: Technická chémia - Fyzikálna chémia
  • I-TCHEM: Technická chémia - Organická chémia
  • I-TOZP: Technológie ochrany životného prostredia
  • I-VHKP: Výživa a ochrana zdravia

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Mgr. Eva Danášová (eva.danasova@stuba.sk)