Prejsť na obsah
Študenti

Na tejto stránke sú plány niektorých poschodí v starej (SB) a novej (NB) budove, kde sa nachádzajú prednáškové miestnosti a seminárne miestnosti.

Interaktívny plán budovy

 • Plán 2. poschodia v novej budove (NB)
  • čísla učební sú v rámikoch,
  • do miestnosti 295 sa dá dostať z prvého poschodia okolo miestnosti Študentského parlamentu č. 181, a potom schodiskom v bloku B.
 • Plán 1. poschodia v novej budove (NB)
 • Plán prízemia v novej budove (NB)
  • CH11 má vchody P23 a P24.
  • CH12 má vchody P25 a P26.
  • CH13 má vchody P27 a P28.
  • CH14 má vchody P29 a P30.
  • CH15 má vchody P31 a P32.
  • CH16 má vchody P33 a P34.
  • CH17 má vchody P35 a P36.
 • Plán prízemia v starej budove(SB)
  • Aula je m.č. 600
  • CH3 je m.č. 046
  • CH4 je m.č. 042
 • Prechod z novej budovy do starej budovy je na 1. poschodi pri jedálni.