Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent inžinierskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave má možnosť získať diplom európskeho inžiniera (EUR ING) - európsky certifikát, ktorým FEANI, Európska federácia národných inžinierskych asociácií, uznáva úroveň absolventa za kompatibilnú s európskou úrovňou. V SR certifikát EUR ING navrhuje a odovzdáva Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, prostredníctvom ktorého má SR zastúpenie vo FEANI.

Ďalšie informácie sú na: www.euring.sk

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk