Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác

Pracovisko zabezpečujúce ŠS dátum konania ŠS čas konania ŠS študijný program študijný odbor typ ŠS Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky Webová adresa pre sledovanie verejného priameho prenosu
041000 Ústav analytickej chémie (ÚACH) 13.7.2020 8.30 hod. CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
041000 Ústav analytickej chémie (ÚACH) 13.7.2020 8.30 hod. CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
043000 Ústav biochémie a mikrobiológie (ÚBM)  15.7.2020 9.00 hod. CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
043000 Ústav biochémie a mikrobiológie (ÚBM)  15.7.2020 9.00 hod. CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
044000 Ústav biotechnológie (ÚBT)  13.7.2020 8.00 hod. BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * tatiana.klempova@stuba.sk
044000 Ústav biotechnológie (ÚBT)  13.7.2020 8.00 hod. BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * helena.hronska@stuba.sk
040200 Ústav potravinárstva a výživy (ÚPV):
040 250 Oddelenie potravinárskej technológie 14.7.2020 8.30 hod. POVYKO; BIOT potravinárstvo; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
040 250 Oddelenie potravinárskej technológie 15.7.2020 8.30 hod. POVYKO; BIOT potravinárstvo; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
040 250 Oddelenie potravinárskej technológie  16.7.2020 8.30 hod. POVYKO; BIOT potravinárstvo; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
040 270 Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín 14.7.2020 8.30 hod. POVYKO ; BIOT; BIOPOT potravinárstvo; biotechnológie; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
042000 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (ÚACHTM):
042 190 Oddelenie anorganickej chémie  13.7.2020 8.30 hod. CHEMAT  chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
042 120 Oddelenie anorganickej technológie v ak.r. 2019/2020 nebudú mať bc. štátne skúšky
042 110 Oddelenie anorganických materiálov v ak.r. 2019/2020 nebudú mať bc. štátne skúšky
045000 Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (ÚFCHCHF) :
045 210 Oddelenie fyzikálnej chémie 045 280 Oddelenie chemickej fyziky  13.7.2020 8.00 hod. CHEMAT; BIOT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
046000 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI):
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 14.7.2020 8.00 hod. CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet Youtube
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 15.7.2020 8.00 hod. CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet Youtube
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 16.7.2020 8.00 hod. CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet Youtube
046 290 Oddelenie environmentálneho inžinierstva 13.7.2020 9.00 hod. CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
046 290 Oddelenie environmentálneho inžinierstva  14.7.2020 9.00 hod. CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
047000 Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (ÚIAM):
047 220 Oddelenie informatizácie a riadenia procesov 047 270 Oddelenie matematiky 14.7.2020 8.00 hod. AIMCHP; BIOT; CHEMAT kybernetika, strojárstvo; biotechnológie; chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
048000 Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (ÚOCHKP):
048 140 Oddelenie organickej chémie 14.7.2020 10.00 hod. CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
048 130 Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy 13.7.2020 9.00 hod. CHEMAT  chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
049000 Ústav prírodných a syntetických polymérov (ÚPSP):
049 370 Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien 14.7.2020 8.30 hod. CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
049 160 Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie 15.7.2020 9.00 hod. CHEMAT  chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
049 380 Oddelenie dreva, celulózy a papiera 14.7.2020 9.00 hod. CHEMAT  chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet Google Meet - Stream
Samostatné oddelenia:
Oddelenie manažmentu (OMCHaPT ÚM OUP REK) v ak.r. 2019/2020 nebudú mať bc. štátne skúšky

* Poznámka

  • Niektoré obhajoby záverečných prác obsahujú údaje, ktorých zverejnenie je v záverečnej práci vylúčené najmä preto, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj , t.j. „neverejné informácie“.
  • Pre pripojenie sa k sledovaniu obhajoby je potrebné podpísať dokument „Záväzok mlčanlivosti“ a zaslať ho na adresu FCHPT STU tajomníkovi uvedenému pri komisii.

Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác


Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác

  • Dňa 29.06.2020 o 10:00 sa on-line formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Ondreja Slaného s názvom „Príprava, monitoring a aplikácia produktov fungálnych polosuchých fermentácií“ v študijnom programe Biotechnológia a študijnom odbore Biotechnológie. Verejnosť môže obhajoby sledovať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: https://meet.google.com/bcx-syhw-qzo

    Pre pripojenie sa k sledovaniu obhajoby je potrebné podpísať dokument „Záväzok mlčanlivosti“ z dôvodu, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj, t.j. „neverejné informácie“ a tento dokument zaslať emailom na adresu tatiana.klempova@stuba.sk.


Dizertačné skúšky