Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác

Oznámenie o konaní online ŠS dátum konania ŠS čas konania ŠS stupeň štúdia študijný program študijný odbor typ ŠS Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky a pre sledovanie verejného priameho prenosu Webová adresa pre sledovanie verejného priameho prenosu
041 000 Ústav analytickej chémie (ÚACH) 21.6. - 22.6.2021 1. komisia 8,30 hod. 1. stupeň CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
041 000 Ústav analytickej chémie (ÚACH) 21.6. - 22.6.2021 2. komisia 8,30 hod. 1. stupeň CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
043 000 Ústav biochémie a mikrobiológie (ÚBM) 23.6.2021 1. komisia 9,00 hod. 1. stupeň BIOT; POVYKO biotechnológie; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
043 000 Ústav biochémie a mikrobiológie (ÚBM) 23.6.2021 2.komisia 9,00 hod. 1. stupeň BIOT; POVYKO biotechnológie; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
044 000 Ústav biotechnológie (ÚBT) 21.6.2021 1. komisia 8,30 hod. 1. stupeň BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * Tatiana Klempová
044 000 Ústav biotechnológie (ÚBT) 21.6.2021 2.komisia 8,30 hod. 1. stupeň BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * Helena Hronská
044 000 Ústav biotechnológie (ÚBT) 22.6.2021 1. komisia 8,30 hod. 1. stupeň BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * Tatiana Klempová
044 000 Ústav biotechnológie (ÚBT) 22.6.2021 2. komisia 8,30 hod. 1. stupeň BIOT biotechnológie obhajoba ZP Google Meet * Helena Hronská
040 200 Ústav potravinárstva a výživy (ÚPV):
040 250 Oddelenie potravinárskej technológie 22.6. - 23.6. 2021 8,30 hod. 1. stupeň POVYKO potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
040 250 Oddelenie potravinárskej technológie 22.6. - 23.6. 2021 8,30 hod. 1. stupeň POVYKO potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
040 270 Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň POVYKO; BIOPOT potravinárstvo; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet
042 000 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (ÚACHTM):
042 190 Oddelenie anorganickej chémie 21.6. 2021 8,30 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
042 120 Oddelenie anorganickej technológie 21.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
042 110 Oddelenie anorganických materiálov 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
045 000 Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (ÚFCHCHF):
045 210 Oddelenie fyzikálnej chémie 045 280 Oddelenie chemickej fyziky 21.6.2021 1. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
045 210 Oddelenie fyzikálnej chémie 045 280 Oddelenie chemickej fyziky 21.6.2021 2. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
046 000 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI):
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 22.6.2021 1. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 22.6.2021 2. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 23.6.2021 3. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet
046 230 Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 23.6.2021 4. komisia 8,00 hod. 1. stupeň CHI chemické inžinierstvo a technológie obhajoba ZP Google Meet
046 290 Oddelenie environmentálneho inžinierstva 21.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet
046 290 Oddelenie environmentálneho inžinierstva 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet
047 000 Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (ÚIAM):
047 220 Oddelenie informatizácie a riadenia procesov 047 270 Oddelenie matematiky 22.6. 2021 8,00 hod. 1. stupeň AIMCHP; BIOT; CHEMAT kybernetika, strojárstvo; biotechnológie; chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
048 000 Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (ÚOCHKP):
048 140 Oddelenie organickej chémie 22.6. 2021 10,00 h. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
048 130 Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
049 000 Ústav prírodných a syntetických polymérov (ÚPSP):
049 370 Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien 21.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet
049 160 Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie 23.6. 2021 8.00 hod. 1. stupeň CHEMAT; BIOT chemické inžinierstvo a technológie, chémia; biotechnológie obhajoba ZP Google Meet
049 380 Oddelenie dreva, celulózy a papiera 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT; POVYKO chemické inžinierstvo a technológie, chémia; potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet
Samostatné oddelenia:
Oddelenie manažmentu (OMCHaPT ÚM OUP REK) 22.6. 2021 9,00 hod. 1. stupeň CHEMAT chemické inžinierstvo a technológie, chémia obhajoba ZP Google Meet

* Poznámka
Niektoré obhajoby záverečných prác obsahujú údaje, ktorých zverejnenie je v záverečnej práci vylúčené najmä preto, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj , t.j. „neverejné informácie“.

Pre pripojenie sa k sledovaniu obhajoby je potrebné podpísať dokument „Záväzok mlčanlivosti“ a zaslať ho na adresu FCHPT STU tajomníkovi uvedenému pri komisii.
* Záväzok mlčanlivosti

Zdroj


Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác

Oznámenie o konaní online ŠS dátum konania ŠS čas konania ŠS stupeň štúdia študijný program študijný odbor typ ŠS Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky a pre sledovanie verejného priameho prenosu
043 000 Ústav biochémie a mikrobiológie (ÚBM) 28.6. 2021 10,00 hod. 2. stupeň VHKP potravinárstvo obhajoba ZP Google Meet

Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác


Dizertačné skúšky