Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác


Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác


Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác


Dizertačné skúšky

  • Dňa 27.9.2021 o 9:00 sa online formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Márie Bláhovej s názvom „Využitie glykozidáz v chemo-biokatalýze“ v študijnom programe Biotechnológia a študijnom odbore Biotechnológie. Verejnosť môže obhajoby sledovať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: meet.google.com/oat-wxfv-juz
  • Dňa 27.9.2021 o 10:00 sa online formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Veroniky Urbaníkovej s názvom „Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov“ v študijnom programe Biotechnológia a študijnom odbore Biotechnológie. Verejnosť môže obhajoby sledovať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: meet.google.com/oat-wxfv-juz

  • Dňa 27.9.2021 o 11:00 sa online formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Petra Vaštíka s názvom „Príprava nealkoholického piva“ v študijnom programe Biotechnológia a študijnom odbore Biotechnológie. Verejnosť môže obhajoby sledovať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: meet.google.com/oat-wxfv-juz

     

    Pre pripojenie sa k sledovaniu dizertačnej skúšky je potrebné podpísať dokument „Záväzok o mlčanlivosti“ z dôvodu, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj, t.j. „neverejné informácie“ a tento dokument zaslať emailom na adresu tatiana.klempova@stuba.sk