Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác


Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác


Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác

 • Dňa 04.03.2021 sa o 14:00 hod dištančnou formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Molnára s názvom “Vývoj metód a procesov chromatografickej separácie ľudského rekombinantného erytropoetínu” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe chemické inžinierstvo. Obhajoba bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku:  https://meet.google.com/ktr-jcfa-rzs

Dizertačné skúšky

 • Dňa 22.2.2021 sa o 9:00 dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Mgr. Nemanja Koljančića s názvom “Possibilities and limitations of comprehensive gaschromatography with flow and jet modulator” v študijnom odbore chémia, študijný program analytická chémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Zoom Meeting. Verejnosť ju môže sledovať cez nasledovný link: https://zoom.us/j/94630876012?pwd=RHZDTHVwRTFjektNRCtvNGI3NERsUT09

  (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Ak nemáte skúsenosť so Zoom-om, otvorí sa výzva na stiahnutie programu, následne sa aplikácia otvorí a pre pripojenie si vyžiada meno účastníka (prosím uvádzať celé meno bez prezývok). Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii. Môže vzniknúť nepríjemný šum a výrazné echo.)

 • Dňa 22.2.2021 sa o 11:00 dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Mgr. Ivany Lemak s názvom “Analytické metódy s využitím chromatografických techník na sledovanie pesticídov v enviromentálnych vzorkách” v študijnom odbore chémia, študijný program analytická chémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Zoom Meeting. Verejnosť ju môže sledovať cez nasledovný link: https://zoom.us/j/91856199929?pwd=elRhbG1lUE1QVkkwc090eXBhTWh0dz09

  (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Ak nemáte skúsenosť so Zoom-om, otvorí sa výzva na stiahnutie programu, následne sa aplikácia otvorí a pre pripojenie si vyžiada meno účastníka (prosím uvádzať celé meno bez prezývok). Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii. Môže vzniknúť nepríjemný šum a výrazné echo.)

 • Dňa 26.02.2021  sa o 14:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Martina Mojta s názvom “Data-based Design of Inferential Sensors for Petrochemical Industry” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/fzq-uzka-swi

  Verejnosť môže sledovať online stream na nasledovnom linku: https://youtu.be/2HFU7uO2IFg

 • Dňa 26.02.2021  sa o 13:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Matúša Furku s názvom “Senzorické siete s pokročilými bezpečnostnými a anonymizačnými vlastnosťami” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/fzq-uzka-swi

  Verejnosť môže sledovať online stream na nasledovnom linku: https://youtu.be/2HFU7uO2IFg

 • Dňa 24.02.2021  sa o 9:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Renáty Ruskovej s názvom “DNA and Chromatin Modeling” v študijnom odbore chémia, študijnom programe makromolekulová chémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/rax-hypp-zpy

 • Dňa 24.02.2021  sa o 10:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Anastasiie Stepura s názvom “Polymeric composites with MXene nanofillers” v študijnom odbore chémia, študijnom programe makromolekulová chémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/rax-hypp-zpy

 • Dňa 24.02.2021  sa o 11:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Yaryny Soyka s názvom “Polymeric composites with nanofillers” v študijnom odbore chémia, študijnom programe makromolekulová chémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/rax-hypp-zpy

 • Dňa 26.02.2021  sa o 11:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Patrície Paračkovej s názvom “Spektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo, študijnom programe ochrana materiálov a objektov dedičstva. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/vex-nath-obw

 • Dňa 25.02.2021  sa o 8:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Michaely Pavličkovej s názvom “Disperzie a tenké vrstvy 2D materiálov (MoS2, Grafén oxid, MXen) pre aplikácie tlačenej elektroniky” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe technológia polymérnych materiálov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/bio-zfha-oog

 • Dňa 26.02.2021  sa o 10:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška MSc. Juvissan Medalith Aguedo Ariza s názvom “Nanotechnology-driven construction of bioanalytical devices applicable in glycomics” v študijnom odbore biotechnológie, študijnom programe biotechnológia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/phx-kcqg-goh

 • Dňa 26.02.2021  sa o 11:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Kristíny Kianičkovej s názvom “Combined glycan analysis using advanced affinity and MS techniques” v študijnom odbore biotechnológie, študijnom programe biotechnológia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/mph-ydmc-rrs

 • Dňa 26.02.2021  sa v čase  od 09:00 do 12:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Noémi Molnárovej s názvom “Molekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmu” v študijnom odbore chémia, študijnom programe biochémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://https://meet.google.com/uis-jnqh-zsa

 • Dňa 26.02.2021  sa v čase  od 09:00 do 12:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Barbory Puzderovej s názvom “Vplyv vybraných liečiv na tvorbu a zloženie parciálneho interaktómu v meniacom sa nádorovom mikroprostredí” v študijnom odbore chémia, študijnom programe biochémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://https://meet.google.com/uis-jnqh-zsa

 • Dňa 26.02.2021 sa v čase  od 09:00 do 12:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Kristíny Šimoničovej s názvom “Mechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využívanú pri hemato-onkologických ochoreniach” v študijnom odbore chémia, študijnom programe biochémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://https://meet.google.com/uis-jnqh-zsa

 • Dňa 26.02.2021 sa v čase  od 09:00 do 12:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Petra Haluza s názvom “Syntetický potenciál diglykozidáz” v študijnom odbore chémia, študijnom programe biochémia. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://https://meet.google.com/uis-jnqh-zsa

 • Dňa 09.03.2021 sa o 10:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Miroslavy Mališovej s názvom “Príprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátoroch” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe organická technológia a technológia palív. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom video-komunikačnej služby Google Meet na nasledovnom linku: https://meet.google.com/wew-whxu-ggb