Prejsť na obsah
Študenti

Povinnosti študenta súvisiace so zahraničným študijným pobytom a stážou počas akademického roka

Pred vycestovaním odovzdať na študijné oddelenie:

Po návrate:

  • výpis výsledkov absolvovaného štúdia, potvrdený zahraničnou VŠ (Transcript of records),
  • sylaby absolvovaných predmetov, ktoré si chcete dať uznať,
  • žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility.

Všeobecné informácie:


informácia o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné odborné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.


V prílohe Vám posielam informáciu, ktorú môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html 


Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 05.09.2021 a všetci absolventi z minulých rokov.

Dňa 26.05.2021 o 17,00 hod. sa uskutoční webinár k danému štipendiu. V rámci webinára vystúpia i bývalí štipendisti a bude i priestor na Vaše otázky.

Posielam link na udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/303175974521444

 

Link na webinar v TEAMS: 

https://teams.live.com/meet/94152677088191

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk