Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Centrum vedecko technických informácií SR uverejnilo 13.novembra 2013 tlačovú správu o výsledkoch riešenia projektu 7.RP s názvom Durawood, ktorý bol riešený na Oddelení dreva,celulózy a papiera FCHTP STU. Tlačovú správu je uverejnená na adrese http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/campaign/smeweek/sk_ip.pdf#view=fit&pagemode=none.

Prezrite si informačný poster "Záchrana sochy sv. Uršule", ktorý bol súčasťou nášho stánku na Noci výskumníka 2013 v bratislavskej Starej tržnici.

Poster Zachrana sochy sv.Ursule 

Na 11th International Forensic Symposium (24.-27. septembra 2013, Bratislava) získal kolektív autorov: Michal Čeppan, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radovan Tiňo, Štefan Šutý, Lukáš Gál, Eva Belányiová, Jana Provazníková a Adriana Jabconová  Certifikát za ocenený poster , za poster s názvom Application of spectral Methods for Identification of Constituents of DocumentsTento certifikát bol Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou udelený iba 3 spomedzi 160 vystavených posterov.

Certificate for awarded poster

V sekcii VIDEO pribudlo nové video o reštaurovaní obrazu "Korunovanie Panny Márie", na ktorom sa aktívne podieľali doc.Ing.Katarína Vizárová, PhD. a Ing.Soňa Kirschnerová,PhD. Video bolo odvysielané 18.novembra 2012 v televízii na programe STV2.

fotogalériaFotogaléria zo života nášho oddelenia