Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Odborná výchova sa sústreďuje do troch oblastí, a to technológie a inžinierstva výroby buničín, technológie výroby papiera a chemického spracovania dreva. Súbor predmetov študijnej špecializácie poskytuje študentom vedomosti, potrebné pri tvorivej práci, pri vývoji, projektovaní a realizácii výroby buničiny, papiera, kartónu a lepenky a ich spracovaní na  finálne papierenské produkty.

Absolventi sa môžu uplatniť v riadiacich a technických  funkciách celulózo-papierenského a drevospracujúceho priemyslu, v obchodných organizáciách, vo vedeckých a výskumných inštitúciách a odborných a vysokých školách príslušného zamerania.

Okrem riadneho štúdia Oddelenie zabezpečuje aj celoživotné vzdelávanie pre celulózovo-papierenský priemysel formou postgraduálov a špecializovaných kurzov. Doposiaľ Oddelenie vychovaloé 663 inžinierov, 74 bakalárov a 115 absolventov mimoriadnych foriem štúdia, medzi ktorými boli aj zahraniční študenti.