Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Ústav spolupracuje s praxou v oblastiach:


■ povrchová analýza polymérových a iných pevných materiálov prostredníctvom absorpčnej spektroskopie v infračervenej a UV VIS oblasti, vrátane všetkých odrazových techník (ATR, DRIFT, PAS) a prostredníctvom atómovej silovej mikroskopie (AFM, STM),
■ kolorimetrické hodnotenie vlastností a kvality tlačených obrázkov,
■ hodnotenie svetelnej stability materiálov,
■ termická, chemická, biochemická a mechanická konverzia rastlín na materiály (celulóza, papier, buničinové kompozity), biochemikálie a biopalivá,
■ produktová analýza termickej a chemickej degradácie z obnoviteľných zdrojov,
■ povrchová úprava plazmou a modifikácia polymérnych materiálov,
■ výskum pre celulózové a papierenské technológie a priemysel,
■ hodnotenie reologických vlastností plastových materiálov, vlákien a kaučukových zmesí,
■ príprava polymérnych zmesí a kompozitných materiálov v laboratórnych a pilotných podmienkach,
■ testovanie mechanických, termických a termomechanických vlastností polymérnych materiálov a produktov z polymérov,
■ štúdium štruktúry polymérov použitím elektrónovej mikroskopie a atómovej silovej mikroskopie,
■ testovanie spracovateľnosti polymérov technológiou vytláčania a použitím technológie chill-roll,
■ modifikácia povrchu výstužných materiálov pre produkty z kaučuku použitím plazmy,
■ modifikácia polymérnych zmesí a kompozitov obsahujúcich biodegradovateľné polyméry a biopolyméry z obnoviteľných zdrojov,
■ štúdium procesu pyrolýzy kaučukového odpadu a odpadu výrobkov z gumy,
■ modifikácia vláknotvorných polymérov nanoaditívami na prípravu multifunkčných vlákien využiteľných v technickom a odevnom priemysle.