Prejsť na obsah
Študenti

 
Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU,

dávame Vám do pozornosti možnosť absolvovania zahraničnej pracovnej stáže.

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Asistent dekana pre zahraničné kontakty a mobility študentov a učiteľov

Vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9 

812 37 Bratislava