Prejsť na obsah
Študenti

 
Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU,

prihlášky na Erasmus+ mobility na akademický rok 2017/2018 sa budú rovnako ako vlani realizovať cez AIS (systém AIS pre prihlasovanie študentov bude otvorený od 1.12.2016 do 31.1.2017). Fakultná uzávierka bude 22.1.2017 (niekoľko dní pred univerzitnou uzávierkou; máme tak rezervu na doriešenie prípadných problémov).  

Prihlasovať sa môžete iba na 1 semester. Záujemcovia o celoročnú mobilitu sa budú môcť dohlásiť aj na letný semester, ale až počas ZS 2017/2018 podľa finančných možností grantov pridelených fakulte. 

 

Napriek on-line systému prihlasovania cez AIS Vás žiadam, aby sa každý študent / záujemca o Erasmus+ mobilitu zastavil u mňa na konzultáciu ešte pred vložením prihlášky do AIS. Obmedzíme tým prípadné problémy alebo nezrovnalosti v januári 2017 a Vaša prihláška bude mať väčšiu šancu na úspech. Táto požiadavka sa netýka tých študentov, ktorí už so mnou komunikujú; zostávame v kontakte ako doteraz.

 

V snahe vyriešiť prípadné disproporcie v počte mobilít na jednotlivé zahraničné univerzity odporúčam “neuzatvárať prihlášky v AIS” a nechať ich v rozpracovanej forme až do cca. 18.1.2017. Ja v AIS budem vidieť, kto sa kam hlási a môžeme spolu Vaše prihlášky koordinovať tak, aby ste ich tesne pred 22.1. v AIS uzatvorili. Minimalizujeme tak riziko, že na konkrétnu školu sa bude hlásiť viac študentov, než môžu prijať.

 

V prípade „nedohody“ a prihlásení sa viac študentov než povoľuje zmluva medzi FCHPT s konkrétnou zahraničnou univerzitou bude o poradí študentov rozhodovať výberové konanie. Na našej fakulte evidujeme body za doterajší prospech + body za doteraz získané kredity + body za znalosť cudzích jazykov (už v prihláške môžete uviesť 1 až 2 cudzie jazyky s tým, že v nich môžete študovať na Vami vybranej univerzite, napr. angličtina a v Nemecku nemčina; čeština sa neráta) + body za záverečnú prácu (bakalárska alebo diplomová práca, ak ste sa rozhodli ju absolvovať v zahraničí; tu pozor: musíte mať tému a školiteľa; budem to kontrolovať). 

 

Neúspešní študenti sa budú môcť prihlásiť na ďalšiu školu v 2.kole po 31.januári 2017. Preto si 2. školu môžete uviesť do prihlášky; najmä ak očakávate, že o vašej akceptácii bude musieť rozhodnúť fakultné výberové konanie.

 

Ďalšie administratívne a akademické detaily sa dozviete aj na Erasmus+ informačnom stretnutí, ktoré bude organizovať rektorátny Útvar medzinárodných vzťahov počas zimného semestra 2016 (budete o ňom informovaní).

 

Zdravím Vás a vidíme sa, čítame sa

:-)

 

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Asistent dekana pre zahraničné kontakty a mobility študentov a učiteľov

Vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9 

812 37 Bratislava