Prejsť na obsah Textová verzia
utorok, 28. apríl 2015

Informácie pre študentov

Na týchto stránkach nájdete prehľad odborov a programov štúdia, harmonogram akademického roku, rozvrhy, oznamy študijného oddelenia a ďalšie informácie relevantné pre študentov...

Aktuality

 • [25.03.2015] Zmena vyučovania vo štvrtok 7.5.2015
 • Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje 7. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu „Aplikované prírodné vedy 2015“.

  Konferencia sa bude konať dňa 23. apríla 2015 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

  Siedma celoslovenská študentská vedecká konferencia „Aplikované prírodné vedy 2015“ v akademickom roku 2014/2015 sa uskutoční v štyroch sekciách:

  1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
  2. Aplikovaná biológia a biotechnológie
  3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
  4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku

  Cieľom študentskej vedeckej konferencie je umožniť študentom 1. a 2. stupňa prezentovať ich vedecké experimentálne a teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác: 1. miesto – 80 €, 2. miesto – 60 €, 3. miesto – 40 €, 4. miesto – 20 €.

  Prílohy:

 • 2. ročník súťaže "Cena Crytur" o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách.
  Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských VŠ.
  Stručne informácie o súťaži:
  • Súťaž organizuje spoločnosť Crytur (www.crytur.cz) v spolupráci s portálom Careermarket (www.careermarket.cz).
  • Odkaz na aktuálne stránky súťaže: http://careermarket.cz/careermarket/cena-crytur.
  • Pre autorov 3 najlepších prác aj ich školiteľov sú pripravené finančné odmeny v rozmedzí 5000 - 30000 Kč.
  • Prihlasovať možno diplomové práce zamerané na vedy o materiáloch, dokončené v akademickom roku 2014/2015 s predpokladaným termínom obhajoby v období 1.1.2015 - 30.6.2015.
  • Uzávierka prihlášok je 15.5.2015 (odovzdanie DP možno posunúť až do 31.5.2015).
  • Práca musí byť vypracovaná v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku na niektorej z českých alebo slovenských VŠ.

  Prílohy: leták [jpg], leták [pdf], pravidlá [pdf]

 • [13.10.2014] Výsledky ankiet študentov za ak. r. 2013/2014
 • [6.10.2014] ERAZMUS 2015/2016 - informácie
 • [23.9.2014] Program AXA Fond vyzýva k predloženiu žiadosti o vzdelávací grant. Na tento účel prerozdelí celkovo sumu viac ako 25 000 €.
  Zámery a ciele: Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Ste študent, máte talent a potenciál dokázať v živote veľké veci? Svoj talent a nadanie však nemôžete rozvíjať z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie? Dajte nám o sebe vedieť! 
  Doteraz AXA ocenila 36 šikovných mladých ľudí a prerozdelila im na ďalšie vzdelávanie takmer 85 000 €.
  Hlavné oblasti podpory: Veda a výskum: ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia atď.
  Výška grantu a financovanie projektu: Minimálna a maximálna výška grantu nie je limitovaná. Závisí od konkrétneho typu projektu. Financie sú určené najmä na materiálne a organizačné výdavky projektu. Celková výška prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je viac ako 25 000 €.
  Viac informacii najdete na www.axafond.sk alebo na http://www.facebook.com/AXASlovensko
 • [23.9.2014] 3. ročník Grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre vysokoškolské projekty „Podpor školu nápadom“. Cieľom je podpora vzdelávacích projektov z rôznych oblastí ako napríklad publikačná činnosť škôl, podpora študentských médií, skvalitnenie vyučovacieho procesu, či študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov. Z nadácie bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 tisíc eur.
  Prijímanie projektov je aktívne od 16. septembra 2014 na www.nadaciaslsp.egrant.sk. Študenti môžu hlasovať za projekty a tak podporiť projekt svojej školy a prispieť k jeho realizácií na www.space.sk/vsprojekty.
  Vzhľadom na prehľadnosť a transparentnosť predkladaných projektov budeme aj naďalej akceptovať iba tie žiadosti, ktoré budú zaslané v mene univerzity resp. fakulty. Projekty budú vyhodnocované v troch termínoch: 31. december 2014, 31. marec 2015 a 30. jún 2015. V každom termíne uzávierky budú automaticky podporené tri projekty s najväčším počtom hlasov.
  Zo všetkých hlasujúcich aj tento rok vyžrebujeme výhercu zaujímavej ceny. Pre 3.ročník sme pripravili iPhone5.

Dôležité dokumenty a informácie


Integrátor pre AIS

Ing. Tomáš Molnár
Pedagogické oddelenie, úradné hodiny: utorok 10:00 – 11:30
tel.: 0918 / 669 198
email: tomas.molnar@stuba.sk

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Ing. Mária Zítková (maria.zitkova@stuba.sk

Pridané: 25.03.2015
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81