Prejsť na obsah Textová verzia
sobota, 19. apríl 2014

Informácie pre študentov

Na týchto stránkach nájdete prehľad odborov a programov štúdia, harmonogram akademického roku, rozvrhy, oznamy študijného oddelenia a ďalšie informácie relevantné pre študentov...

Aktuality

 • [02.04.2014] Oznamujem študentom všetkých ročníkov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FCHPT STU, že 
  v stredu 07. 05. 2014 sa bude vyučovať podľa štvrtkového rozvrhu.

  doc. Ing. Monika Bakošová, CSc., v. r.
  prodekanka FCHPT STU
   
 • [19.03.2014] FRESHHH 2014– Skupina MOL odštartovala medzinárodnú on-line súťaž pre študentov vysokých škôl
  • Je zameraná na ropný a plynárenský priemysel a prebieha v anglickom jazyku.
  • Je určená najmä študentom technických smerov, no zapojiť sa môžu tímy z akejkoľvek vysokej školy alebo univerzity.
  Princípy súťaže:
  • je potrebné vytvoriť 3 - členný súťažný tím
  • úlohy prebiehajú online
  • medzi 3 najlepšie tímy sa rozdelí až 20 000 EUR
  • najlepší účastníci tejto súťaže môžu získať miesto v programe GROWWW 2014
  Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.freshhh.net.
  Termín na registráciu je do 7. 4. 2014.
 • [07.02.2014] Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v stredu 9. apríla 2014
  Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
  Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to do 28. februára 2014:
  http://www.svkprifuk.info
  Navštíviť nás môžete aj na
  http://www.facebook.com/svkprifuk
 • [28.11.2013] Erasmus - informácie
 • [28.11.2013] Hodnotenie fakúlt vysokých škol 2013 (ARRA)
 • [22.11.2013] Výsledky ankiet študentov za ak. r. 2012/2013
 • [27.09.2013] Oznam o platnosti nového ŠP STU

Dôležité dokumenty a informácie


Integrátor pre AIS

Ing. Tomáš Molnár
Pedagogické oddelenie, úradné hodiny: utorok 10:00 – 11:30
tel.: 0918 / 669 198
email: tomas.molnar@stuba.sk

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Ing. Mária Zítková (maria.zitkova@stuba.sk

Pridané: 02.04.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81