Prejsť na obsah Textová verzia
utorok, 16. september 2014

Informácie pre študentov

Na týchto stránkach nájdete prehľad odborov a programov štúdia, harmonogram akademického roku, rozvrhy, oznamy študijného oddelenia a ďalšie informácie relevantné pre študentov...

Aktuality

  • [16.07.2014] 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Fakulte chemickej VUT Brno
    Leták [PDF]
    Dekan Fakulty chemickej Vysokého učení technického v Brne vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania na štúdium doktorandských študijných programov pre ak. r. 2014/15. Vďaka novo vybudovanej výskumnej infraštruktúre fakulty a voľným kapacitám vo vedeckých týmoch tak ponúka možnosť kvalitným študentom pokračovať v doktorandskom štúdiu. Niektoré z dôvodov, prečo je dobré byť doktorandom na FCH VUT Brno, nájdete v priloženom letáku z 1. kola. Témy pre doktorandské štúdium nájdete na stránkach s prehľadom študijných programov/odborov a aj pri vypĺňaní elektronickej prihlášky. Termín pre podanie prihlášky je 31. 8. 2014, prijímacia skúška sa bude konať 15. 9. 2014. 
  • [28.11.2013] Erasmus - informácie
  • [28.11.2013] Hodnotenie fakúlt vysokých škol 2013 (ARRA)
  • [22.11.2013] Výsledky ankiet študentov za ak. r. 2012/2013

Dôležité dokumenty a informácie


Integrátor pre AIS

Ing. Tomáš Molnár
Pedagogické oddelenie, úradné hodiny: utorok 10:00 – 11:30
tel.: 0918 / 669 198
email: tomas.molnar@stuba.sk

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Ing. Mária Zítková (maria.zitkova@stuba.sk

Pridané: 11.09.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, tel.: (02) 52 49 63 84, fax: (02) 52 49 53 81