Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

Ústav spolupracuje s Prírodovedeckými fakultami Univerzity Komenského, v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou Leopold-Franzens, Innsbruck, Rakúsko, Univerzitou Blaise Pascala, Clermont-Ferrand, Francúzsko, viacerými ústavmi SAV Bratislava.