Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

 

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel:   (02) 593 25 514
mobil: +421 918 674 514
e-mail: albert.breier@stuba.sk
   
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
zástupca riaditeľa
tel: (02) 593 25 516
mobil: +421 918 784 272
e-mail: boris.lakatos@stuba.sk
   
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
tajomníčka ústavu
tel:
e-mail: barbora.kalinakova@stuba.sk

 

Ing. Katarína Elefantová, PhD. (rod. Turáková)

sekretárka

Kontakt


Ústav biochémie a mikrobiológie
FCHPT STU v Bratislave 
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 59325 516, 0918 674 519
Fax: (02) 52493198
5. a 6. poschodie, schodisko A, stará budova