Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Technológia polymérnych materiálov ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových typov makromolekulových materiálov s orientáciou na poznanie vzťahov medzi štruktúrou, vlastnosťami a technológiou. Orientuje sa na spracovanie a aplikáciu syntetických a prírodných polymérov, modifikovaných polymérnych zmesí a kompozitov pre širokú oblasť priemyslu plastických látok a kaučuku, celulózarsko-papierenského priemyslu, polygrafického priemyslu, priemyslu vlákien a obalových polymérnych materiálov, biomateriálov a ďalších špeciálnych materiálov, kde sa spracovávajú alebo využívajú polyméry.

Študijný plán doktorandského štúdia programu Technológia polymérnych materiálov je rozpísaný na stránke.