Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Minikonferencia organickej chémie, učebno-výcvikové zariadenie STU, Vyhne - Jún 2018

V dňoch 22.- 24.6. 2018 sa výskumná skupina z oddelenia organickej chémie pod vedením docenta Berkeša a inžiniera Jakubca zúčastnila vedeckej konferencie vo Vyhniach.

Prvý deň prebehol v znamení cestovnej horúčky, keď sa nám úspešne podarilo dosiahnuť cieľ cesty VYHNE. Pred plne očakávanou prezentáciou sme boli načerpať sily do miestnej kolkárne s veľmi ochotnou obsluhou. Okrem príjemnej atmosféry nás čakal prestretý stôl na oslavu, ale aj detský kútik so samopalom pre najmladších. Po fyzickom nabudení sme sa posilnili aj psychicky, kedy sme dostali šancu počuť o projekte inžiniera Jakubca na manzamínoch v angličtine, na ktorých pracoval v zahraničí v skupine profesora Dixona. Možnosť nahliadnuť do zahraničného projektu mnohým zúčastneným dodala chuť na večernú diskusiu, ktorá plynule prešla do voľného programu – hranie spoločenských hier.

Druhý deň nám nie dvakrát vábivé počasie prekazilo plány na kúpanie. Našťastie sme rátali aj s takouto situáciou. Ľahkou spoločnou túrou na hrad Revište a návštevou zveroparku sme ešte viac medzi sebou utúžili priateľské vzťahy.  Chutný obed v Revištskom Podzámčí a poobedná siesta nás opätovne nabudila na ďalšiu prezentáciu v rámci konferencie. Zaujímavá prezentácia v podaní inžiniera Jakubca a docenta Berkeša zahŕňala výsledky vedeckej skupiny za tento rok, ktoré nám do budúcna dodali mnoho inšpirácií do ďalšej práce. Večer následne opäť pokračoval voľným programom, ktorý nám spríjemnil zápas Nemecko:Švédsko na MS vo futbale.

Aj napriek nepriaznivému počasiu môžeme zhodnotiť, že konferencia prebehla vo vynikajúcej nálade a všetci dúfame, že sa takto o rok stretneme znova. Špeciálne poďakovanie patrí organizátorom a prednášajúcim, bez ktorých by sa tento víkend neniesol na tak vysokej úrovni.  

Ambiciózni doktorandi Ing. Pavol Lopatka a Ing. Branislav Ferko na vedeckých stážach na prestížnych zahraničných univerzitách

Za podpory slovenskej agentúry SAIA sa podarilo ambicióznym doktorandom oddelenia organickej chémie na FCHPT získať miesta na renomovaných zahraničných univerzitách a výrazne pozitívne prispieť k svojmu profesionálnemu rastu. Ing. Pavla Lopatku (skupina Prof. T. Graczu) a Ing. Branislav Ferko (skupina Doc. D. Berkeša) ako vynikajúci doktorandi FCHPT už počas svojho postgraduálneho štúdia obohatili svoje vedomosti a praktické zručnosti vďaka zahraničným štúdijným pobytom. Ing. Pavol Lopatka strávil produktívnych 6 mesiacov na univerzite v rakúskom Grazi pod vedenim Prof. K. O. Kappeho, kde sa venoval výskumu v oblasti prietokových systémov a svoje snaženie okamžite pretavil do hodnotnej originálnej vedeckej práce “Continuous‐flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd‐catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen” (ChemSusChem 2018). Ing. Branislava Ferko zasa zbiera skúsenosti na Oxfordskej univerzite, kde sa pod drobnohľadom Prof. Dixona venuje projektu, ktorý sa rieši spoločne s vedcami s FCHPT. Obom doktorandom držíme palce pri riešení projektov a na blížiacich sa obhajobách dizertačných prác.

Úspešný publikačný záver roka v Journal of Organic Chemistry pre skupinu Doc. Kolaroviča, Doc. Berkeša a Prof. Marchalína    

Dlhodobá spolupráca Doc. Ing. Andreja Kolaroviča (Trnavská univerzita) a skupiny Doc. Berkeša vyústila do unikátneho vedeckého diela a publikácie v The Journal of Organic Chemistry, ktorý patrí medzi najstaršie, najhodnotnejšie a najčítanejšie časopisy organickej chémie. Projekt koordinovaný Doc. Kolarovičom zhrnutý v článku “Stereoselective Synthesis of Functionalized α-Amino Acids Isolated by Filtration” (J. Org. Chem. 2018) popisuje technicky veľmi atraktívnu syntézu dôležitých stavebných blokov chémie a výrazne posúva dopredu výskum o oblasti syntézy enantiomérne čistých zlúčenín, ktorý je poháňaný jednoduchou kryštalizáciou. Niekoľkoročná tímová práca skončila úspešne aj vďaka neoceniteľným skúsenostiam Ing. O. Caletkovej, PhD. a plnohodnotnej angažovanosti študentky inžinierského štúdia Bc. A. Kyselicovej.   Celému autorskému kolektívu gratulujeme!

Pokračujúca plodná spolupráca medzi skupinou Prof. Marchalína, vedcami z FCHPT a tímom Prof. A. Daïcha (Université du Havre, Francúzsko) priniesla ďalšie ovocie v podobe syntetickej štúdie na tvorbu dôležitej skupiny heterocyklov. Publikácia “The Reactivity of Enantiopure (S)-6-Oxopipecolic Acid and Corresponding Pyridoisoquinolines Under Acidic Conditions” bola uverejnená v novembri v európskej verzii Journal of Organic Chemistry (Eur. J. Org. Chem. 2018, 5499–5511). Experimentálne zručnosti Ing. Petra Šafářa, zapojenie študentky Ing. B. Balónovej a nepostradateľný špičkový analytický servis poskytovaný Ing. Michalom Šoralom and Doc. Moncoľom sa opäť pretavili do kvalitného vedeckého diela. Všetkým autorom gratulujeme!

Článok skupiny prof. Marchalína vyšiel v Organic Letters

Medzinárodná, interdispiplinárna spolupráca skupín prof. Marchalína z OOCH (FCHPT STU Bratislava), prof. Daïcha (Université du Havre, Francúzsko) a špičkových expertov na štruktúrnu analýzu (FCHPT STU Bratislava) slávila úspech a vytvorila skvelý vedecký základ pre publikáciu v najprestížnejšom časopise špecializovanom na organickú chémiu - Organic Letters (IF = 6,6)
Vedecká práca realizovaná Petrom Šafářom z OOCH v úzkej spolupráci s Michalom Šoralom z centrálnych laboratórii a Jánom Moncoľom z OACH (všetci z FCHPT STU v Bratislave) v laboratóriu prof. Štefana Marchalína s názvom “Structure and Mechanism Revision of a Catalyzed Cyclization of Benzaldehyde Bearing Alkyne-Nitrile” bola publikovaná v septembrovom čísle Organic Letters (ACS, Org. Lett., 2017, 19 (18), pp 4742–4745, DOI: 10.1021/acs.orglett.7b01881). Práca popisuje novú, efektívnu prípravu isochroménov a spirocyklických laktónov využitím Pt(II)-katalyzovanej karbocyclizácie substituovaného benzaldehydu obsahujúceho v bočnom reťazci keto- a nitrilovú skupinu. Zároveň dielo predostiera precízne zrealizovanú kritickú analýzu predchádzajúcich teoretických a experimetálnych výsledkov a ponúka alternatívne závery a štruktúrne analýzy.
/Abstrakt/

Všetkým autorom gratulujeme k publikácii!

 

69. Zjazd chemikov

Zamestanci a študenti nášho oddelenia sa zúčastnili v dňoch 11.-15. septembra 69. Zjazdu chemikov. Ten sa opäť po dvoch rokoch konal v Hornom Smokovci v Grand Hoteli Bellevue. Naše oddelenie reprezentoval krátkymi prednáškami odborný asistent Ing. Pavol Jakubec, PhD. (Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia - Moderný nástroj organickej syntézy) a doktorandka Ing. Eva Puchľová (Efektívna syntéza funkcionalizovaných pyrolidínov), obidvaja z výskumnej skupiny doc. Ing. Dušana Berkeša, CSc.. Cenu dekana FCHPT za postery získal náš vedecko-výskumný pracovník Ing. Ondrej Záborský, PhD. (Preparation and reactivity of 5-bromoisoxazolidine) z výskumnej skupiny  Ing. Róberta Fischera, PhD. a doktorand Ing. Pavol Lopatka (Pd-Catalysed carbonylations in micro-flow system) z výskumnej skupiny prof. Ing. Tibora Graczu, DrSc.. Cenu SCHS pri SAV za poster získala naša bývalá študentka, v súčastnosti doktorandka na SAV, Ing. Mária Spišáková (Syntéza potenciálneho inhibítora α-manozidázy II navrhnutého pomocou molekulového modelovania). V stredu, kedy sa sekcia organickej chémie nekonala, sme si spestrili návštevu Vysokých Tatier výstupom na Téryho chatu, Priečne sedlo a cez Zbojnícku chatu sme sa vrátili naspäť do hotela.

Pavol Jakubec - víťaz výzvy o top publikácie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách ocenený cenou rektora za r. 2016

P. Jakubec v laboratóriu Prof.
Myersa
P. Jakubec v laboratóriu Prof. Myersa Dr.Ch.Wang I. Moga P. Jakubec a K. Lawson pred jednou z harvardských knižníc
Ch. Wang a P. Jakubec po stolnotenisovom tréningu P. Jakubec v laboratóriu Prof. Myersa Dr. K. Lawson Dr. P. Jakubec
a Dr. Ziyang Zhang pred známou
sochou J. Harvarda