Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Členovia ústavu spolupracujú s výskumnými skupinami v Českej republike (Heyrovského inštitút, AV ČR, VSČHT), Rakúsku (Univerzita Viedeň, Technická univerzita v Grazi), Nemecku (IFW Drážďany, MPI Stuttgart), Dánsku (Univerzita Kodaň), Francúzsku (Grenoble), Portugalsku (Technická univerzita v Lisabone), USA (Northwestern University, Chicago) a Veľkej Británii (Univerzita Liverpool, Manchesterská univerzita). Laboratórium termickej analýzy a kalorimetrie a skupina alternatívnych palív úzko spolupracujú s priemyselnými partnermi doma aj v zahraničí.