Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

 

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM 

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

Ústav potravinárstva a výživy 

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

organizuje kurzy Senzorického hodnotenia potravín, obalov a alkoholických nápojov  už viac ako 20 rokov a doteraz bolo uskutočnených už vyše 180 kurzov.

V  tejto tradícii  pokračujeme  a záujemcom ponúkame nasledovné kurzy senzorického hodnotenia:

Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov (akreditované Ministerstvom školstva  SR) v  moduloch:

Senzorické hodnotenie vína (pozrite aj Kam za vínom, Vinotéky & Vinárne)

Senzorické hodnotenie destilátov (pozrite aj Pálenice)

 Senzorické hodnotenie piva (pozrite aj O pive)

Senzorické hodnotenie potravín a obalov

a

Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov (akreditované MŠ SR)

Naše kurzy absolvovala väčšina našich popredných výrobcov potravín a nápojov , predajcov potravín a nápojov, ale aj pracovníkov kontrolných zložiek z oblasti štátnej služby a z oblasti verejnej správy. Počas laboratórnych cvičení, ktoré tvoria prevažnú časť kurzu, pripravíme frekventantov kurzu na to, aby dobre zvládli používané techniky a metódy hodnotenia, ako i záverečné preskúšanie pre získanie certifikátu „Osvedčenie vybraného posudzovateľa“ v zmysle normy ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1. 

Po absolvovaní 2 dňového kurzu (osnova pre dvojdňový kurz) frekventanti dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré má neobmedzenú platnosť a Osvedčenie  vybraného posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1, ktoré má platnosť 3 roky (požaduje sa pri akreditácii skúšobných laboratórií a pod.)

Ponúkame aj 1 dňové  školenia (osnova pre jednodňový kurz), ktoré je výlučne určené pre tých účastníkov kurzov senzorického hodnotenia , ktorí v minulosti absolvovali 2 dňový kurz a po 3 rokoch od termínu  absolvovania kurzu si potrebuj obnoviť platnosť  certifikátu  Osvedčenie vybraného  posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1.

Na organizovaní kurzov sa okrem pedagogických pracovníkov potravinárskych oddelení FCHPT STU podieľajú aj významní odborníci z praxe.

V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku (mailom na nižšie uvedené mailové adresy).

V prípade väčšieho záujmu môžeme kurzy podľa potreby opakovať prípadne termíny prispôsobiť Vašim požiadavkám. 

 

Podrobnejšie informácie o kurzoch senzorického hodnotenia Vám poskytnú:

Pani Gabriela Sisáková, g.sisakova@zoznam.sk,0905416211
Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197
Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518

 

Zoznam držiteľov Osvedčenia vybraného posudzovateľa