Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0006
Title (sl.): Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu
Title (eng.): Improvement of safety and quality of traditional Slovakian cheeses on the basis of application of modern analytical, mathematical-modelling and molecular-biological mathods, and identification of the innovation potential
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Prof.  Ľubomír Valík, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0171
Title (sl.): Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám
Title (eng.): Progresive methods for elimination of development and spread of bacterial resistance against clinically relevant antibiotics
Project duration: 2017 - 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Lucia Bírošová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0096/17
Title (sl.): Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi
Title (eng.): Incidence, characterization and comparison of antibiotic-resistant bacteria from field to consumer
Project duration: 2017 - 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Lucia Bírošová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0532/18
Title (sl.): Využitie princípov prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní zdravotnej bezpečnosti, hygienickej bezchybnosti a kvality tradičných slovenských parených syrov zo surového mlieka
Title (eng.): Using the principles of predictive microbiology to increase health safety, hygienic flawlessness and the quality of traditional Slovak steamed cheeses from raw milk
Project duration: 2018 - 2021
Responsible person: Assoc. Prof.  Lucia Bírošová, PhD.