Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Výskumné aktivity Oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín sa zameriavajú na oblasti výživy a ochrany zdravia, mikrobiologické aspekty potravinovej bezpečnosti a kvality a chémie, analýzy a hodnotenia potravín.
 
Hlavnými výzvami sú:

■ štúdie zdraviu prospešných látok nachádzajúcich sa v potravinách, vrátane ich preventívnych a terapeutických vlastností,
■ monitoring primárnych potravinových zdrojov a príprava funkčných potravín a potravinových doplnkov,
■ bioaktívne zlúčeniny, potravinárske aditíva, nutraceutiká a funkčné testovanie potravín in vitro a in  vivo, vrátane klinických testov,
■ kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie črevnej mikroflóry u vegetariánov a všežravcov,
■ hodnotenie úloh mikroorganizmov v potravinách,
■ systémové zabezpečenie zdravotnej neškodnosti v potravinovom reťazci,
■ štúdium endogénnych a exogénnych vplyvov na vznik rezistencie voči antibiotikám,
■ štúdium reakcií relevantných populácií mikroorganizmov na vonkajšie a vnútorné faktory prostredia potravín, ako aj kvantitatívneho popisu ich správania (rast, inhibícia, prežitie),
■ hodnotenie trvanlivosti potravín, mikrobiologickej kvality a hygienického zabezpečenia výroby tradičných potravinárskych produktov,
■ príprava prírodných príchutí prostredníctvom imitácie enzýmových reakcií za použitia aktívneho centra metaloproteínov ako katalyzátorov,
■ izolácia a charakterizácia fyziologicky aktívnych zlúčenín získaných zo zelenej hmoty, analýza antioxidačných vlastností primárnych potravinových zdrojov, stanovenie biologickej aktivity (antimikrobiálnej, antimutagénnej,genotoxickej) prírodných a syntetických zlúčenín.