Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0303
Title (sl.): Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Title (eng.): Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Project duration: 2016 – 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Albert Breier, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0641
Title (sl.): Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Title (eng.): Smart MoS2 platform for cancer diagnosis snd targeted treatment
Project duration: 2016 – 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Boris Lakatoš, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0439
Title (sl.): Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
Title (eng.): The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Project duration: 2017 – 2021
Responsible person: Assoc. Prof.  Martin Šimkovič, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0216
Title (sl.): Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Title (eng.): Advanced plasma technology for ecological agriculture and food industry
Project duration: 2017 – 2021
Responsible person: Assoc. Prof.  Daniela Hudecová, DSc.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0057/18
Title (sl.): Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Title (eng.): Analysis of allele-specific regulation of CD33 expression
Project duration: 2018 – 2021
Responsible person: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0697/18
Title (sl.): Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny
Title (eng.): The possibilities of new potential target sides for new antifungal active agents
Project duration: 2018 – 2021
Responsible person: Assoc. Prof. Petra Olejníková, PhD.

The Programme Supporting Young Scientists

Project Code:
Title (sl.): Štúdium GABA skratu v askomycétnych vláknitých hubách
Title (eng.): The study of GABA shunt in ascomycetes filamentous fungi
Project duration: 2018 – 2020
Responsible person: Ing. Kamila Ďurišová

The Programme Supporting Young Scientists

Project Code:
Title (sl.): Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách
Title (eng.): Several phenotypical changes in protein expression induced by multidrug resistance in leukemia cells
Project duration: 2018 – 2020
Responsible person: Ing. Martina Guzyová, PhD.